Thursday, September 20, 2007

大喜日子

十月一日,大喜日子!


换左新公司,换左新同事,换左新环境.
当你发觉一切都好完美既时候,
硬系要被一D外来既因数影响自己...

外来?
点为之外来...

原来我唔晓得点用我将要用系新公司既[野]!


哇, 讲紧么啊?系唔系好刁钻哩?

挑!点可以甘易被你估到咖....

No comments: